Utopia Balcanica

Televizoare râd în soare argintii

Băieţi, ca de obicei îmi cer scuze că n-am putut fi alături de voi în ultimele zile. Am făcut curat în bârlog şi am achiziţionat, printre altele, o bască şi un televizor, ceea ce a implicat multe călătorii prin oraş. Acum că mi-am luat televizor, zău, mă bate gândul să-mi iau pentru dânsul un Playstation 1. Da bre, ăla din anii ’90. Aţi avut careva aşa ceva? Aveţi careva jocuri pentru aşa ceva? Sfaturi?

Între timp, Microsoft vs. Google. Bătălia finală.

Originalul:

I asked my father
I said, “Father, change my name”
The one I’m using now, it’s covered up
With fear and filth and cowardice and shame

Ah, but, lover, lover, lover, lover
Lover, lover, lover, come back to me
Yes and lover, lover, lover, lover
Lover, lover, lover, come back to me

He said, “I locked you in this body
I meant it as a kind of trial
You can use it for a weapon
Or to make a woman smile”

“Then let me start again,” I cried
Oh, please let me start again
I want a face that’s fair this time
I want a spirit that is calm

“I never turned aside,” I said
Oh, I, I never ever walked away
It was you who built the temple
It was you who covered up my face

You may come to me in happiness
Or you may come to me in grief
You may come to me in your deepest faith
Or you may come in disbelief

And may the spirit of this song
May it rise up, pure and free
May it be a shield for all of you
A shield against the enemy

Bing translator:

L-am întrebat tatăl meu
I-am spus, “Tatăl, modificaţi numele meu”
O sunt utilizaţi acum, care este acoperit
Cu teama şi mizeria şi laşitate şi ruşine

Ah, dar, iubitor, iubitor, iubitor, iubitor de
Iubitor, iubitor, iubitor, mă întorc la mine
Da şi iubitor, iubitor, iubitor, iubitor de
Iubitor, iubitor, iubitor, mă întorc la mine

A spus el, “am blocat vă în acest organism
Am vrut să spun este ca un fel de proces
Se poate utiliza pentru o armă de foc
Sau de a face o femeie zâmbet”

“Apoi să-mi începe din nou,” am plans
Oh, vă rugăm să-mi încep din nou
Vreau o fata care este corect acest moment
Vreau un spirit care este calmă

“Am niciodată transformat in deoparte,” i-am spus
Oh, am, am niciodată plecat
A fost pe care a construit Templul
A fost care acoperite până fata mea

Vă poate veni la mine în fericire
Sau vă poate veni la mine în necaz
Vă poate veni la mine în credinţa ta profunda
Sau vă poate veni în neîncredere

Şi poate a Duhului din această melodie
Poate să se ridice până, pur şi gratuit
Poate fi un scut pentru toate de tine
Un scut împotriva inamicului

Google Translate:

Am întrebat pe tatăl meu
I-am spus, “Tată, schimba numele meu”
o Sunt folosind acum, este acoperit
Cu teamă şi mizerie şi laşitate şi ruşine

Ah, dar, iubitul, iubita, iubitul, iubita
Amant, iubit, amant, întoarce-te la mine
Da şi, iubitor de iubitul, iubita, iubitul
Amant, iubit, amant, întoarce-te la mine

El a spus, “te-am blocat în acest corp
L-am conceput ca un fel de proces
Puteţi să-l utilizaţi pentru o armă
Sau pentru a face un zâmbet femeie ”

“Apoi, permiteţi-mi să încep din nou,” am strigat
Oh, vă rog să-mi să încep din nou
Vreau o fata care e corect de data asta
Vreau un spirit care este calm

“N-am abătut,” am spus
Oh, eu, niciodată nu mi-am plecat mai departe
A fost tu, care a construit templu
A fost voi care acoperit fata mea

Puteţi veni la mine în fericire
Sau puteţi veni la mine în durere
Puteţi veni la mine în credinţa dumneavoastră cele mai profunde
Sau puteţi veni în neîncredere

Şi poate spiritul acestui cântec
Fie ca ea să se ridice, pur şi gratuit
Fie ca ea să fie un scut pentru voi toti
Un scut împotriva inamicului

Vasile

Vasile e căpetenia internaţională a bărboşilor (şi a acestui sait). Are multe preocupări, cel puţin în comparaţie cu oamenii care n-au.

camaramotului.ro

Contact

vasile (a rond) utopiabalcanica punct net